top of page

Sint-Olofskapel

Reconstructie en ontwerp van het Olofskapel geïnspireerd op etsen uit ±1800, waarop de oorspronkelijke kapel te zien is. Op basis van deze gegevens heeft Neil Kesper in opdracht van bureau monumenten restauratie Amsterdam een replica ontworpen, in de juiste verhoudingen en kleur.

bottom of page